1. englehARdT collection primeste in consignatie virtuala opere de arta in vederea vanzarii lor, daca acestea corespund criteriilor englehARdT collection. Primirea in custodie virtuala, evaluarea şi expertizarea operelor se fac la sediul evaluatorului desemnat de englehARdT collection.
 2. Depunerea lucrarilor in consignatie virtuala se va face la o locatie stabilita de comun acord intre deponent si reprezentantul englehARdT collection si va consta in efectuarea de fotografii ale lucrarii, totale sau partiale, iar drepturile de autor asupra respectivelor fotografii vor ramane englehARdT collection. Lucrarile depuse in consignatie virtuala, nu vor ramane in posesia englehARdT collection.
 3. Evaluarea si expertizarea in vederea vanzarii online sunt gratuite. Un exemplar al certificatului de consignatie virtuala se elibereaza deponentului.
 4. Evaluatorul desemnat de englehARdT collection stabileste intervalul estimativ al valorii de piata a operei (nenegociabil) si recomanda deponentului un pret.
 5. Operele selectabile in vederea vanzarii online consignate virtual vor intra in vanzare in cel mult 7 zile de la data stabilirii pretului. (din motive ce tin de editarea si stabilirea pachetului de promovare ). Exceptie fac documentele care fac parte din Fondul Arhivistic National in cazul carora pentru respectarea prioritatii la cumparare ce apartine Arhivelor Nationale (care au un termen de 60 de zile de a-si exercita preferința) consignarea virtuala se va face cu cel puțin 67 de zile inainte (mai puțin in cazul in care deponentul face dovada instiintarii Arhivelor Nationale in prealabil). Sesiunile de colectare in consignatie virtuala de opere de arta in vederea vanzarii lor online, sunt publicate pe website-ul englehARdT collection.
 6. englehARdT collection stabileste ordinea introducerii in vanzare online a operelor primite in consignatie virtuala.
 7. Atunci cand operele se vand online, deponentul va primi pretul vanzarii, mai puţin comisionul de vanzare prin licitatie ce cade in sarcina deponentului, indata dupa incasarea integrala a sumei facturate de la cumparator. Pretul se achita deponentului in lei, aplicandu-se cursul de schimb EUR/RON din data achizitiei. Daca deponentul nerezident solicita ca plata sa se efectueze intr-o alta moneda, atunci, la instrucțiunile scrise ale deponentului, englehARdT collection va proceda la schimbarea sumei in lei ce i se cuvine deponentului in moneda indicata de catre acesta la cursul de schimb al BNR valabil la data platii, urmand ca deponentului sa-i fie platita suma in valuta rezultata din schimbul valutar.
 8. Comisionul vanzarii online este de 40% din valoarea de vanzare a lucrarii si include plata dreptului de suita si toate costurile de promovare a lucrarii in vederea vanzarii. Din pretul vanzarii se vor scadea si retine de catre englehARdT collection si eventualele costuri ale curatarii/restaurarii operei, respectiv ale incadrarii operei (inramare, soclu, etc.) – agreate in prealabil cu deponentul.
 9. Din pretul vanzarii se retin si platile in avans ale unei lucrari vandute ce apartine deponentului si orice alte eventuale datorii anterioare pe care deponentul le are fata de englehARdT collection. In ipoteza in care deponentul are datorii anterioare fata de englehARdT collection, obiectele consignate virtual de acesta se pot pune in vanzare la un pret care sa acopere datoriile deponentului.
 10. Daca deponentul retrage din consignatie opera inainte de expirarea duratei consignatiei virtuale, acesta este obligat sa achite comisionul englehARdT collection. Același comision este datorat in cazul in care englehARdT collection este nevoit sa retraga din vanzare online lucrarea consignata virtual atunci cand o terta persoana contesta in scris și documentat dreptul deponentului de a pune in vanzare opera, iar din dovezile administrate de englehARdT collection in prealabil punerii in vanzare online, in aprecierea englehARdT collection, ca sunt temeiuri serioase sa se considere ca deponentul nu este proprietarul operei consignate virtual sau nu are dreptul sa o vanda.
 11. englehARdT collection va pastra in consignatie virtuala lucrarea pentru o perioada stabilita de comun acord cu deponentul. Perioada de consignare virtuala este de minim 6 luni. In cazul vanzarii lucrarii de catre deponent direct, in perioada stabilita de comun acord, deponentul datoreaza englehARdT collection acelasi comision precum in cazul vanzarii online.
 12. In cazul in care autenticitatea operei vandute este contestata cu succes de cumparator, englehARdT collection restituie pretul incasat cumparatorului, solicita si incaseaza de la deponent pretul vanzarii virat acestuia si ii restituie opera de arta contestata.
 13. In conformitate cu Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, englehARdT collection are obligatia de a calcula, retine si plati din pretul de adjudecare, în condiţiile legii, sub conditia sa intre, ca si atribuire, suport si perioada de realizare, sub incidenta numitei legi, dreptul de suita cuvenit autorilor si urmasilor, in cota procentuala stabilita prin lege, aplicata la pretul de revanzare: a) de la 300 la 3.000 EUR – 5%; b) de la 3.000,01 la 50.000 EUR – 4%; c) de la 50.000,01 la 200.000 EUR – 3%; d) de la 200.000,01 la 350.000 EUR – 1%; e) de la 350.000,01 la 500.000 EUR – 0,5%; f) peste 500.000 euro – 0,25%. Nu se datoreaza drept de suita in cazul in care pretul de revanzare este situat sub 300 EUR. De asemenea, in nicio situatie dreptul de suita nu poate depasi valoarea de 12.500 EUR.
 14. In cazul in care deponentul este si autorul operei depuse, englehARdT collection va calcula, retine si vira impozitul pe venit, aplicand o cota de 16% la venitul brut (preţul mai puţin comisionul stabilit în sarcina deponentului), din care se deduce cota forfetara de cheltuieli de 40%, in conformitate cu dispozițiile art. 73 din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015) si contributiile sociale obligatorii retinute la sursa, respectiv contributia de asigurari sociale (CAS) – 9,5%, contributia de asigurari sociale de sanatate – 5,5% si contributia la fondul de somaj – 0,5%.
 15. englehARdT collection pastreaza discretia asupra identitatii deponentilor şi cumparatorilor, cu exceptia cazului in care acestia opteaza pentru dezvaluirea identitatii lor.
 16. englehARdT collection pastreaza dreptul de a publica imagini si descrieri ale operei de arta primite în consignatie virtuala in oricare materiale cu scop promotional.
 17. Deponentul garanteaza ca este singurul proprietar al obiectului consignat virtual si are dreptul de a dispune de el prin vanzare, ca are autoritatea necesara, a intreprins toate actiunile necesare cerute conform legilor si reglementarilor din Romania pentru a putea incheia in mod valabil acest contract si pentru a putea indeplini si/sau respecta in mod corespunzator obligatiile decurgand din acest contract si nu mai este necesara nicio alta aprobare pentru incheierea acestui contract. in masura in care, in momentul promovarii pentru vanzarea online, ni se adreseaza in scris opozitii aparent justificate la vanzarea bunului, din partea unor terti ce manifesta credibil drepturi asupra obiectului (cazul litigiilor existente asupra proprietatii, partajelor, notificarilor executorilor judecatorești, etc.), obiectul se va retrage de englehARdT collection din vanzare online, cu suportarea de catre deponent a costurilor. De asemenea, deponentul va fi raspunzator contractual, direct fata de cumparator in orice situatie care conduce la desfacerea ulterioara a vanzarii, urmand sa il despagubeasca pe acesta pentru prejudiciul produs. Deponentul va depune toate diligențele pentru a pune la dispoziția englehARdT collection toate documentele ce confera juridic deponentului titlu asupra lucrarii consignate virtual.