Va informam despre politica de utilizare a datelor personale de catre englehARdT collection, pentru a va ajuta sa intelegeti modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre englehARdT collection, in calitate de operator sau de persoana imputernicita, in conformitate cu Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, precum si a legislatiei secundare in materie, pe care le utilizeaza in desfasurarea activitatii curente si in indeplinirea obiectului de activitate.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, in calitate de operator suntem responsabili pentru a decide modalitatea in care detinem si prelucram datele personale si, in conformitate cu legile privind protectia datelor cu caracter personal, suntem obligati sa va comunicam prezenta Politica de utilizare a datelor personale.

englehARdT collection prelucreaza datele personale furnizate si/sau solicitate pentru a ajuta clientii in accesarea de servicii de curatatorie.

va rugam sa aveti in vedere ca (i) datele cu caracter personal reprezinta informatiile care identifica o persoana fizica sau care o fac cel putin identificabila si (ii) prelucrarea datelor cu caracter personal, reprezinta orice operatiune asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, vizualizarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea stergerea sau distrugerea.

Website-ul englehARdT collection si confidentialitatea datelor.

englehARdT collection respecta confidentialitatea vizitatorilor site-ului www.englehardtcollection.ro, precum si a persoanelor ale caror date le prelucreaza si protejeaza informatiile privitoare la persoane identificabile („date cu caracter personal”) care sunt furnizate in legatura cu site-ul.

In momentul in care vizitati si navigati pe site-ul www.englehardtcollection.ro sau cand comunicati cu englehARdT collection prin intermediul site-lui, englehARdT collection inregistreaza numai informatiile pe care dumneavoastra ni le oferiti in mod voluntar.

In ceea ce priveste fiecare vizita pe site-ul englehARdT collection, vom colecta automat urmatoarele informatii:

informatii tehnice: tipul si versiunea browserului, tipurile si versiunile de plug-in de browser, sistemul de operare si platforma.

informatii despre vizita dumneavoastra din cookie-uri si nu numai, prin si de pe site-ul nostru (inclusiv data si ora, paginile pe care le-ati vizualizat, timpul de raspuns al paginii, erorile de descarcare, durata vizitelor la anumite pagini, clicuri)

Site-ul englehARdT collection utilizeaza cookie-uri, insa aveti dreptul de a refuza cookie-urile, daca doriti. Pentru a face acest lucru, va trebui sa ajustati setarile browserului. Pentru informatii detaliate despre tipurile de cookie pe care le folosim si despre scopurile pentru care le folosim, precum si despre utilizarea de catre terti a cookie-urilor si despre informatiile privind blocarea sau refuzarea cookie-urilor, consultati Declaratia cu privire la cookie-uri.

Site-ul www.englehardtcollection.ro poate include link-uri catre alte website-uri asupra carora englehARdT collection nu are niciun control. englehARdT collection nu este responsabila de politicile privind confidentialitatea sau de practicile cu privire la datele cu caracter personal a altor website-uri. In situatia in care accesati aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, va rugam sa consultati politicile de confidentialitate ale acestor site-uri pentru a putea intelege in ce mod colecteaza, utilizeaza si comunica informatiile dumneavoastra.

Informatiile pe care le prelucram

Datele cu caracter personal furnizate de catre Dumneavoastra (nume, prenume, adresa de email, locatie) pot sta la baza studiilor realizate de englehARdT collection, inclusiv cu privire la comportamentul general al persoanelor care au accesat site-ul englehARdT collection (numarul de vizite, timp mediu petrecut, pagini vizitate, precum si alte statistici generale referitoare la vizitatori), dar si in special pentru contactarea dumneavoastra in vederea stabilirii unei relatii de colaborare.

In cazul in care persoanele vizate refuza sa furnizeze anumite categorii de date cu caracter personal sau isi exercita drepturile de stergere, restrictionare, opozitie, in conditiile prevazute de lege, este posibil ca englehARdT collection sa nu poata indeplini scopurile de prelucrare prezentate in prezenta Politica de utilizare a datelor cu caracter personal.

Temeiurile prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre englehARdT collection in baza urmatoarelor temeiuri legale: indeplinirea obligatiilor legale si contractuale ale englehARdT collection sau indeplinirea intereselor legitime ale englehARdT collection in contextul realizarii obiectului sau de activitate.

In masura in care este necesar, in conditiile legii, EnglehARdT collection va solicita consimtamantul persoanelor vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. In aceasta situatie, consimtamântul exprimat de persoanele vizate poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii.

Persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal

englehARdT collection prelucreaza datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane fizice: toate persoanele care acceseaza site-ul sau serviciile englehARdT collection

Cum utilizam si comunicam datele cu caracter personal procesate de catre englehARdT collection

Datele cu caracter personal pe care le colectam sunt prelucrate pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri: (I) executarea contractelor incheiate de Dumneavoastra cu englehARdT collection, precum si pentru derularea oricaror raporturi juridice stabilite intre englehARdT collection si Dumneavoastra, (II) prevenirea fraudelor, (III) scopuri de marketing direct, publicitate prin promovarea celor mai potrivite oferte, (IV) scopuri de marketing simplu, efectuarea de sondaje cu privire la activitatea englehARdT collection si a tertilor parteneri contractuali, (V) pastrarea si arhivarea documentatiei contractuale si/sau ale altor documente ce contin date cu caracter personal, (VI) audit intern/extern, (VII) constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale englehARdT collection in instanta, precum si constituirea de probe in acest sens.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, englehARdT collection poate sa dezvaluie anumite categorii de date cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: persoana vizata si/sau reprezentantii sai legali, reprezentantii englehARdT collection, furnizorii de servicii ai englehARdT collection, societati afiliate englehARdT collection, autoritati judecatoresti sau alte autoritati publice de orice tip, societati de asigurare si reasigurare, alti parteneri contractuali si/sau imputerniciti ai englehARdT collection.

Transferul datelor cu caracter personal

In vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibila transferul de catre englehARdT collection a anumitor sau a tuturor categoriilor de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE. In  situatia in care transferul datelor are loc catre state terte, englehARdT collection isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene pentru a asigura mentinerea standardelor de securitate aplicabile in materie, conform dispozitiile legale. Totodata, in masura in care este necesar, in conditiile prevazute de lege, englehARdT collection va solicita consimtamantul dumneavoastra cu privire la transferul datelor cu caracter personal catre state terte.

Durata prelucrarii datelor

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, englehARdT collection va prelucra datele cu caracter personal pe durata executarii relatiilor contractuale, precum si ulterior incetarii contractelor, in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare la dispozitiile legale cu privire la arhivare.

Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate beneficiaza, in conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care se considera necesar.

Persoanele vizate isi pot exercita dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate prin transmiterea catre englehARdT collection, a unei cereri scrise (in format letric/electronic prin email).

Este posibil sa fie nevoie sa solicitam informatii specifice de la dumneavoastra pentru a ne ajuta sa va confirmam identitatea si sa va asiguram dreptul de a va accesa datele dumneavoastra personale (sau de a va exercita oricare dintre celelalte drepturi ale dumneavoastra). Aceasta este o masura de securitate pentru a se asigura ca datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul sa o primeasca. De asemenea, va putem contacta pentru a va solicita informatii suplimentare in legatura cu solicitarea dumneavoastra de a accelera raspunsul nostru.

Incercam sa raspundem tuturor solicitarilor legitime in decurs de o luna. Ocazional, poate sa dureze mai mult de o luna daca solicitarea dumneavoastra este deosebit de complexa sau ati facut mai multe solicitari. In acest caz, va vom anunta si va vom tine informati cu privire la stadiul solicitarilor.

Va informam totodata ca puteti sa ne solicitati sa va transmitem mesaje de marketing in orice moment, urmând link-urile de renuntare la orice mesaj de marketing trimis catre dumneavoastra sau sa ne contactati la adresa de email date@englehardtcollection.ro in orice moment.

Modificarile aduse acestei Politici de utilizare a datelor personale

In situatia in care Politica de Utilizare a Datelor Personale se va modifica, englehARdT collection va publica pe aceasta pagina o versiune actualizata a politicii. Prin consultarea frecventa a acestui site puteti sa va asigurati ca aveti cunostinta permanent despre activitatile de prelucrare intreprinse de catre englehARdT collection.

Pentru mai multe detalii cu privire la (i) activitatile de prelucrare efectuate de catre englehARdT collection, (ii) drepturile existente in contextul prelucrarii datelor sau (iii) prezenta Politica de utilizare a datelor personale, se poate adresa o cerere in format letric/electronic prin email catre date@englehardtcollection.ro sau se poate contacta Responsabilul englehARdT collection privind protectia datelor la adresa de email dpo@englehardtcollection.ro.